EMERGING VISUAL, SOUND, INTERMEDIA ART & NEW POETRY

Celoletni seminar za refleksijo in kritiko vizualne kulture

 

1

       Foto: Sunčan Stone

Ob sredah od 18. do 20. ure v RAMPA Labu (Kersnikova 4) v Ljubljani

Pričetek: 16. 11. 2016 ob 18. uri – junij 2017

 

Vsebina

8 mesečni seminar je namenjen vsem, ki jih zanimajo sodobna umetnost, spremljanje razstav in umetniških dogodkov ter pisanje besedil o umetnosti. Ponuja sodobno zastavljeno izobraževanje preko mentoriranih delavnic, pogovorov, predavanj, obiskov razstav ter obravnave besedil, ki reflektirajo sodobno vizualno kulturo. Osnova seminarja so delavnice pisanja o aktualnih razstavah, delu izbranih umetnikov in intervjuji. Vodili vas bodo uveljavljeni umetniki/ce, kuratorji/ke, pisci/ke in kritiki/čarke. Ob praktičnem delu seminarja bodo potekala predavanja, predstavitve umetnikov ter že tradicionalni diskurzivni večeri: Čajanke za sodobno umetnost. Prednost seminarja je njegova odprtost in raznolikost, ki jo prinašajo številni mentorji, predavatelji in umetniki. Udeleženci/ke bodo lahko prispevke objavili na internetni platformi G-zin in jo s tem sooblikovali.

Za koga?

Za vse, ki bi radi razumeli več o sodobni umetnosti, za pisce/ke, kritike/čarke, študente/ke, ustvarjalce/ke, producente/ke, kuratorje/ke ter druge zaniteresirane posameznike/ce, ne glede na izobrazbo, izkušnje in starost. Namen seminarja je povečati kritično zanimanje za vizualno umetnost in vzpostaviti platformo za objavljanje razmišljanj o sodobni umetnosti. (V primeru večjega števila prijav bomo izbrali udeležence tako, da ustvarimo bolj enotno skupino.)

Potek

Seminar bo potekal 8 mesecev (november – junij) v obliki delavnic pisanja o vizualni umetnosti, predavanj, diskurzivnih večerov (Čajank za sodobno umetnost) in predstavitev posameznih umetnikov. Skupina seminaristov si bo skupaj ali samostojno ogledala trenutno aktualne razstave in se srečevala z umetniki. Na delavnici pisanja bodo obravnavali različne oblike pisanja: članke, refleksije, eseje, intervjuje … Skupina sedmih mentorjev se bo v seminarskem obdobju menjavala, pridružili se bodo tudi novi, s čimer bodo udeleženci dobili vpoglede v različne sisteme strokovnih vrednotenj. Nastala besedila bodo objavljeni na internetnem blogu G-zin.

Udeleženci

6 do 10 rednih udeležencev na celotnem seminarju. Čajanke in predstavitve umetnikov so javne.

Vpisnina

200 eur za celotni seminar (ali 40 eur na mesec) je v celoti namenjeno honorarjem mentorjev in predavateljev. Prvo predavanje je za vse zainteresirane brezplačno, prijava je obvezna.

 

Prijava in informacije: info@gulag.si

 

Program*

16. november / gostujoča predavateljica / Mojca Pišek: O pisanju kritike (prvo predavanje je odprto za javnost, prijava je obvezna)
Kritiško nakladanje si za alibi jemlje dejstvo, da je tudi umetnost sama pogosto hoja po oblakih: poljubna in zavezana zgolj sama sebi je po definiciji. Kritika napravi usodno zmoto, ko sklene, da je lahko taka tudi sama: da ji je dovoljeno, kot umetnosti, zavajati, zgolj namigovati, leporečiti, uporabljati umetniška izrazna sredstva, da sme zaiti in se pedantno ukvarjati s podrobnostmi. A slab kritiški slog ni le posledica pomanjkljive kritikove samodiscipline ali zmotnega enačenja kritike z umetnino, problematičen je, ker je hkrati metoda izogibanja kritiški odgovornosti.
november-december / Miha Colner: Analiza kritike
Cikel predavanj se nanaša na dva različna tipa pisanja kritike oziroma analize; afirmativno pisanje za namen potrditve in predstavitve nekega dela oziroma avtorja ter kritiško pisanje za namen neodvisne refleksije nekega dela oziroma avtorja. Zasnovan je kot hibrid predavanj in delavnic, kjer so analizirani številni primeri iz prakse.
december / Samo Oleami + Neža Mrevlje / Vstopne točke: Umetniško delo kot dogodek, aktivni gledalec / Antropologija umetnosti
Samo Oleami bo podal osnovna orodja, ki jih uporablja pri kritiškemu pisanju: kako razumeti umetniško delo kot dogodek in vlogo gledalca v njem. Kako pristopiti v dialog z umetniškim delom: koncepti idealnega bralca/gledalca (Eco), aktivnega branja, iskanja vstopnih točk, umetniškega dela kot potenciala za izkušnjo gledalca. Format bo kombinacija predavanja, diskusije in komentarjev na tekste udeležencev.
januar 2017 / Petja Grafenauer: Priprava umetniške monografije
Na primeru že obstoječe knjige o preglednem delu Aleksija Kobala, bodo slušatelji potovali preko zasnove in dela na pripravi umetniške monografije. 8 ur predavanj bo razdeljenih v 3 sklope: srečanje in dialog s slikarjem in pisko o delu na knjigi (2h); natančen pregled in branje knjige (2h); ter delavnica, na kateri bodo udeleženci pripravili zasnutek monografske publikacije (4h). Gostujoči umetnik: Aleksij Kobal
februar / Petra Kapš: OR refleksija
Petra Kapš bo spregovorila o načinih, pogojih in smislu lastne prakse pisanja o umetnosti ter publiciranju nastalega. Zasnova sklopa predavanj z diskurzivnim delom: ”O pisanju o umetnosti, o sebi, o drugih”; ”O gledanju, o poslušanju”; ”O o-jih” http://www.novimaribor.com/or-refleksija/
marec / Aleksandra Saška Gruden: Izpoved / zgodba intervjuja v besedi in videu
V ciklu predavanj/delavnic bo Aleksandra Saška Gruden predstavila kreativni pristop k intervjuju ter faze priprave in spoznavanja intevjuvanca ter teme. Poudarek bo na praktičnem delu – na primeru konkretnega intervjuja z umetnikom in določeni temi (primer radijske oddaje). Vključevala bo možnosti izraza sodobnega videa. V obliki debat bodo predstavljeni video dokumenti intervjujev izbranih umetnikov, segmenti in ključni deli videa.
maj / Zoran Srdić Janežič: Kinetična in kibernetična umetnost / materialni vidik
Kinetična umetnost je zvrst vizualne umetnosti katerega koli medija, pri katerem gledalec zaznava dejansko ali optično gibanje. Kibernetična umetnost je sodobna oblika vizualne (intermedijske) umetnosti, ki ob gibanju temelji na povratni informaciji, ki je vključena v umetniško delo. Osnova predavanj je prepoznavanje formalnih tako tradicionalnih gradnikov umetniškega dela (estetski in materialen vidik) kot tudi novomedijskih vsebin.
junij / Gorazd Krnc
gostujoči predavatelj / Jurij Krpan: Umetniški profil in kuratorske prakse Galerije Kapelica
gostujoča umetnica / Sanela Jahić se ukvarja z razmerjem med tehnologijo in družbo, kjer posameznika v njej problematizira skozi tehnološka orodja. Njena umetniška praksa pogosto vključuje sodelovanje s strokovnjaki in uporabniki delovnih procesov. http://sanelajahic.com/
gostujoča umetnica / Polonco Lovšin zanima odnos med mestom in podeželjem, kjer na različnih raziskovalnih primerih preučuje preživetvene taktike, ki vključujejo urbano kmetijstvo, predelano urbano infrastrukturo ter migracijsko urejanje družbenih razmer. http://www.lovsin.org/
gostujoča umetnica / Eva Sajovic problematizira marginalizirane družbene skupine. Z njimi sodeluje pri zasnovi projektov, ki imajo namen spodbuditi razpravo o prikritih mehanizmih spreminjanja tehnološko napredne družbe. http://www.evasajovic.co.uk/

 

*Program je okviren in se lahko tekom leta spreminja.

—————————————————————————————————————

Biografije predavateljev:

Mojca Pišek (1985), diplomirala iz primerjalne književnosti in novinarstva, od leta 2010 samozaposlena kot kritičarka/recenzentka na področju umetnosti. Redno objavljanje literarnih kritik v časopisu Dnevnik in revijah Literatura, Sodobnost in Dialogi ter fotografskih kritik v Dnevniku. Honorarna sodelavka kulturne redakcije Dnevnika na področju literarne kritike, raziskovalnega novinarstva in komentatorstva/kolumnizma. V letu 2010 prejemnica štipendije za literarne kritike Javne agencije za knjigo, leta 2012 prejemnica Stritarjeve nagrade za literarno kritiko, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, leta 2014 prejemnica nagrade čuvaj/watchdog za debitantko leta, ki jo podeljuje Društvo novinarjev Slovenije. Podpredsednica in članica Upravnega odbora Društva slovenskih literarnih kritikov.
Miha Colner (1978) je umetnostni zgodovinar, čigar osrednja ekspertna področja so fotografija, gibljiva slika in različne oblike (novo)medijske umetnosti. Od leta 2006 deluje kot kurator in programski koordinator pri Photonu – Centru za sodobno fotografijo iz Ljubljane. Od leta 2005 je občasni pisec in publicist, ki svoje članke in raziskave objavlja v časopisih, strokovnih revijah in na lastnem blogu. Živi in deluje v Ljubljani. http://mihacolner.comhttp://photon.si
Samo Oleami (1979) je pisec, dramaturg in ustvarjalec na področju scenskih umetnosti. Skozi študij in delo se je ukvarjal predvsem s slovensko neo-avantgardo šestdesetih (gibanje OHO, skupina Pupilija Ferkeverk). Zanima ga dialoška narava kritiškega pisanja in lahko bere širok spekter uprizoritvenih praks (ulično gledališče, performans, intermedia, ples).
dr. Neža Mrevlje je novinarka in kulturna antropologinja. V svojem doktoratu se je ukvarjala s sodobno umetnostjo in njenim problematiziranjem družbene resničnosti. Dlje časa objavlja tudi novinarske prispevke s področja umetnosti.
dr. Petja Grafenauer (1976) je kuratorica, piska in predavateljica o sodobni umetnosti. Ukvarja se predvsem s sodobnim slikarstvom in njegovim povezovanjem z drugimi diskurzi ter z zgodovino konstrukcije umetnostnega diskurza 20. in 21. stoletja v regiji.
Petra Kapš (alias OR poiesis) (1975) je magistra filozofije, umetnica, piska, kuratorka. Svoje delo tke vmes med umetnostjo zvoka, radia, časprostor poezijo, performansom, kritiško in esejistično refleksijo umetnosti, snovanjem ter organizacijo razstav. http://orpoiesis.blogspot.si/
Aleksandra Saška Gruden je akademska kiparka in deluje na področjih prostorske instalacije, videa in performansa. Več kot dvajset let že sodeluje z RTV Slovenija kjer pripravlja poglobljene prispevke, oddaje in intervjuje o vizualni umetnosti in njenih ustvarjalcih. Sodeluje z različnimi institucijami in kot mentorica vodi delavnice ter kot kuratorica pripravlja razstavne programe (Famul Stuart Ljubljana, Umetnostna galerija Maribor, MKC Maribor).
Zoran Srdić Janežič (r. 1974) je akademski kipar, vizualni umetnik in izdelovalec lutk, zaposlen v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Deluje na področju sodobne umetnosti: performans, kiparstvo, risba, grafika in artist book. V svojem delu s pomočjo humorja poudari nevralgične točke v našem vsakdanjem življenju in v globalnih trendih. Pogosto uporablja klasične kiparske materiale na netradicionalen način ali obratno (kipi iz prašičje maščobe) ter ustvarja z različnimi sodobnmi mediji: videom, animacijo, 3D printom, AR kodami, nanotehnologijo. Je avtor preko 20 samostojnih in številnih skupinskih razstav v Sloveniji, dobitnik Nagrade za kvaliteto likovnega dela na 3. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj in soustanovitelj Zavoda za sodobne umetnosti in kulture Gulag.
Gorazd Krnc je študiral slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani pri prof. Metki Krašovec, prof. Janezu Berniku in prof. Gustavu Gnamušu. Prejel je štipendijo Ministrstva za kulturo RS za podiplomski študij videa na ALUO in leta 2007 magistriral iz videa pri prof. Sreču Draganu. V sklopu različnih skupinskih razstav ali projekcij je sodeloval na razstavah na Japonskem, Hrvaškem, Poljskem ter v Franciji, Nemčiji, Avstriji, Srbiji, Italiji, Grčiji, Senegalu, Južni Koreji, Braziliji, ZDA in Sloveniji ter imel več samostojnih razstav v domovini.
Jurij Krpan je umetniški vodja Kapelice – galerije za raziskovalno umetnost v Ljubljani, ustanovljene l. 1995 in umetniški vodja BioTehne – platforme za raziskovanje živih sistemov, ustanovljene l. 2012. Kot kurator in selektor je sodeloval pri domačih in tujih festivalih, med njimi so pomembnejši: Slovenski paviljon na 50. beneškem bienalu (2003); konceptualna galerija Cosinus BRX v zgradbi Evropske komisije (Bruselj, 2006-10); 5. trienale sodobne slovenske umetnosti (Moderna galerija, 2006). L. 2008 je kuriral predstavitev Kapelice v sekciji Featured Art Scene na Ars Electronici v Linzu. Doma in v tujini predava o umetniškem profilu in kuratorskih praksah Galerije Kapelica.
Sanela Jahić (1980) je intermedijska umetnica, ki konstruira vizualno in tehnološko podprte kibernetične objekte. Diplomirala je iz slikarstva (UL ALUO, 2001), leta 2010 je opravila magisterski študij (FAD Bauhaus, Weimar).
Polonca Lovšin (1970) je vizualna umetnica, ki se v svojem delu osredotoča na skupnostne iniciative ter alternativne preživetvene pogoje. Diplomirala je iz arhitekture (UL FA, 1996) ter kiparstva (UL ALUO, 2001) kjer je opravila tudi magisterski študij (2005). Leta 2015 je opravila doktorat (FAD Bauhaus, Weimar).
Eva Sajovic (1976) je fotografinja, ki izpostavlja družbeno angažirane, participativne prakse, zlasti z delom z marginaliziranimi skupnostmi. Po zaključenem študiju prava (UL PF ) in magisteriju (Univerzi v Utrechtu), je študirala oblikovanje in fotografijo (San Martins School of Art, 2007) ter opravila magisterij (CLTAD, University of Art London, 2014). Kot predavateljica uči na Central Saint Martins in Chelsea college.

—————————————————————————————————————

Povezave

Seminar: http://research.gulag.si/seminar-za-refleksijo-in-kritiko-vizualne-kulture
Pretekle čajanke: http://research.gulag.si/tea-parties
G-zin: http://www.g-zine.si/
Gulagovi umetniški projekti: http://gulag.si/art-projects

 

Produkcija in organizacija

Zavod Gulag, RAMPA LabGalerija Vodnikove domačije ŠiŠka