HAPPENING

Home
HAPPENING
Page 2

Sestanki na prostem

Gulag is at the moment participating in a group exhibition Outdoor Meetings of 5 artisctic collectives with our DIWO street performance Intellectual Whores. Enjoying the company of other great artivistic works and artists, we are located in Likovni salon Celje from 10 November until 7 December 2014. Come and have a peep.
100
Pričetek 11. novembra ob 17. uri; vsi trije sklopi delavnice potekajo ob isti uri ob torkih. Najboljše izdelke video poezije bomo objavili na spletni strani in predvajali na festivalu video poezije.
1. del / Potencialna in najdena poezija / 2 srečanji po 4 ure
Spoznavanje osnovnih značilnosti konkretne poezije;
Praktično oblikovanje tekstov v okviru dveh sodobnih smeri konkretnega pesništva: potencialne in najdene poezije (found poetry)
Na delavnici nas jezik ne bo zanimal kot sredstvo za sporočanje, temveč kot objekt: tako vizualna kot zvočna materialna plat jezika. Potencialno poezijo razvija znamenita francoska umetniška skupina Oulipo. Pri najdeni poeziji se bomo posvetili tako obdelani kot neobdelani najdeni pesmi. Delo bo potekalo skozi posebej pripravljene vaje. Cilja sta dva: spoznavali bomo pesniško tradicijo, ki je za marsikoga nova in drugačna od tiste, znotraj katere se povečini dogaja sodobno pesništvo, ter že zato vznemerljiva. V okviru delavnice oblikujete tekste, ki jih boste uporabili v drugem delu delavnice.
Mentorja: Peter Semolič in Nina Medved
2. del / Digitalna poezija / 2 srečanji po 2 uri
Seznanjanje z digitalno literaturo, njenimi specifikami, zgodovino in sedanjostjo;
Uporaba preprostega programa za pisanje spremenljive digitalne poezije
Na drugem srečanju bo sledila literarna analiza digitalnih pesmi udeležencev, nadaljnji razvoj digitalne poezije iz prvega sklopa ter objava izdelkov na internetu.
Mentor: Jaka Železnikar
3. del / Pesniški video / 3 srečanja po 3 ure
Spoznavanje metod za ustvarjanje izvirnega video dela;
Snemanje, montaža in oblikovanje kratkega umetniškega videa v navezavi na poezijo
Na delavnici bomo spoznali predprodukcijske, produkcijske in postprodukcijske faze ustvarjanja ter preko njih tehnike in tehnologije, ki so nam na voljo, da bi lahko premislili, posneli in predstavili na spletu lastno video delo z nizkoproračunskimi sredstvi. Osredotočili se bomo na pomembnost same ideje, oziroma konceptualizacije, premišljeno strategijo snemanja z uporabo materialov, ki so nam pri roki, in uporabo spletnih distribucijskih kanalov kot predstavitvenih možnosti videa. Na delavnici bomo vizualizirali govorjeno ali/in pisano poezijo oziroma avdiovizualizirali poetično.
Mentor: Gorazd Krnc

Prijava in informacije: info@gulag.si / 031.635.083 / www.gulag.si
Prostor: Zavod Gulag, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana / Soba 612, 6. nadstropje
Cena: 50 eu / 40 eu za dijake, študente in brezposelne.
Obvezna oprema: prenosni računalnik / zaželene so preproste kamere, fotoaparati in pametni telefoni s kamero
Delavnica je primerna za vse starosti od 16. leta dalje, za izkušene pesnike in začetnike. Dobrodošel je tudi že posnet material.

Spending half an hour on the toilet with your favourite intellectual whore can bring up amazing conversations

1

Stranišča in kurbe, javne debate in oralna erotika so povezovalni členi DIWO (Do It With Others) artivističnega uličnega performansa Straniščna šepetanja. V njem nastopajo intelektualke, umetnice in humanistke Petja Grafenauer, Aleksandra Saška Gruden, Ida Hiršenfelder, Sarah Lunaček, Slađana Mitrović, Neža Mrevlje, Tanja Petrič, Ana Porok, Maja Smrekar, Jasmina Založnik, Irena Žmuc in Bernarda Županek, ki v straniščih – umetniških objektih, ki so jih izdelali kiparji Marko A. Kovačič, Andrej Štular in Zoran Srdić Janežič – nudijo svoje znanje mimoidočim. K intelektulanim straniščnim debatam jih nagovarja zvodnik, špiker in pripovedovalec Rok Kušlan. Namen akcije je v 12 večerih vzpostaviti prostor javne debate, ki v Ljubljani umanjka ob razdružujočem vplivu medijev in splošni družbeni klimi ter ponovno ovrednotiti pogosto podcenjeno prekerno intelektualno delo.

/////

Toilets and whores, public debates and oral eroticism are the connective links of the DIWO (Do It With Others) artivistic street performance Toilet Whispering featuring Petja Grafenauer, Aleksandra Saška Gruden, Ida Hiršenfelder, Sarah Lunaček, Slađana Mitrović, Neža Mrevlje, Tanja Petrič, Ana Porok, Maja Smrekar, Jasmina Založnik, Irena Žmuc, and Bernarda Županek. These women intellectuals, artists and humanists offer their knowledge to passers-by in toilets-art objects designed by sculptors Marko A. Kovačič, Andrej Štular, and Zoran Srdić Janežič. Acting as a pimp,theradio speaker and narrator Rok Kušlan invites people to intellectual toilet debates, as well as to a re-evaluation of the frequently under-rated precarious intellectual work.

Kaj: Ulični performans v okviru festivala Svetlobna gverila
Kdo: Petja Grafenauer, Aleksandra Saška Gruden, Ida Hiršenfelder, Sarah Lunaček, Slađana Mitrović, Neža Mrevlje, Tanja Petrič, Ana Porok, Maja Smrekar, Jasmina Založnik, Irena Žmuc in Bernarda Županek
Avtorja: Jana Putrle Srdić, Zoran Srdić Janežič
Avtorji stranišč: Marko A. Kovačič, Andrej Štular, Zoran Srdić Janežič
Kje: Trg francoske revolucije, Ljubljana
Kdaj: 8. september – 10. oktober 2014, od 20.30 do 22.30 ure
Produkcija: Strip Core / Forum Ljubljana
Koprodukcija: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag, Mestni muzej Ljubljana

kaca_web

Gibljivi in ganljivi objekti je razstava odzivnih instalacij Sanele Jahić, Boruta Savskega in Zorana Srdića Janežiča, ki mehanske objekte obravnavajo kot medij za izražanje emocionalnega jezika. Savski razstavlja tri kibernetične mehanizme iz serije Prenapete strukture: Drevo življenja (2010), Rože zla (2013) in Kača (2014), ki delujejo kot živi organizmi, ker mehanizmi zelo nepredvidljivo sprožajo torzijsko zvite trakaste elemente. Napajajo se z motivi iz bibličnega kulturnega konteksta, ki med seboj vzpostavljajo alegorično situacijo v rajskem vrtu. Odzivajo se na spremembe zvoka in gibanja v prostoru in delujejo kot metafora za razmerja v družbi. Jahić postavi sunkovito instalacijo za dematerializacijo slike Skener (2005-2008, 2014), ki ob pritisku na sprožilec povzroči zdrs horizontalne premice z LED diodami po vertikalni osi. V hipu se »naslika« hologramska podoba v prostoru in času, ki jo določa programska koda v razmerju med hitrostjo gibanja in lokacijo LED diode na fotografski matrici. Srdić Janežič nadaljuje raziskovanje razmerja med vrednostjo in vrednoto ter realnim in virtualnim prostorom. Gibljivi mehanični objekt Corpus animata AR (2014) izhaja iz serije Corpus Indeterminata 3D, s skenirano glavo umetnika in telesom prašiča. Čeprav ima lutka / telo / kip / organizem lastno življenje, ki mu ga je umetnik z mehanizmom dobesedno in simbolno vgradil v telo, je gibanje lutke determinirano z okoljskimi spremembami in upravljanjem notranjega mehanizma.
/////
Moving objects is an exhibition of responsive installations created by Sanela Jahić, Borut Savski and Zoran Srdić Janežič, in which artists treat mechanical objects as a medium used to express emotions. Savski placed on show three cybernetic mechanisms from the Strained Structures series: The Tree of Life (2010), The Flowers of Evil (2013) and Snake (2014). As the mechanisms unpredictably twist their torsional elements they all appear to function as living mechanisms. They are fuelled by motives from the biblical cultural context and between them they create an allegorical situation in the Garden of Eden. They respond to the sounds and movements in the surroundings and function as a metaphor for the relations within society. Jahić is presenting Scanner (2005-2008, 2014), a jerky installation for dematerialising images, in which the push of a button makes the horizontal line with LED diodes slip along the vertical axis. A holographic image is instantaneously ‘painted’. The image is defined by the software and the relation between the speed of movement and the location of the LED diode on the photographic matrix. Srdić Janežič continues to research the relations between value and the value system, and between the real and virtual space. The moving mechanical object Corpus animata AR (2014), which occupies the floor in the gallery emerged from the series Corpus Indeterminata 3D, which consisted of a scanned head of the artist and the body of a pig. Even though the puppet / body / statue / organism has its own life, the movements of the body are determined by the environmental changes and its inner mechanism.

Genre: group exhibition
Where: at the Festivala Carniola / Galerija Stolpa Šklovec, Tomšičeva 32, Kranj
When: 23 August 2014 at 8 pm / Guided tour by the artists on 27 August 2014 at 4 pm
Who: Sanela Jahić, Borut Savski, Zoran Srdić Janežič
Curator and text: Ida Hiršenfelder

Theremidi_Orchestralandscape_blog

Performans ustvarja lucidne vizualne pokrajine ob atonalnih zvokih, ki sestavljajo subtilno konstrukcijo in nudijo obilico užitka občutljivim ušesom. Pesniki vkomponirano dodajajo svoja razmišljanja o mestu, v katerem živijo in tistem iz preteklosti, ki ga je preko rimskih zgodb mogoče sestaviti z bujno domišljijo. Glasovni vrtinec urbanih podob, ki ga bo v živo ozvočil, povedal in projeciral umetniški hibrid, je sestavljen posebej za to priložnost. Pesniki Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič in Tone Škrjanec bodo vsak v svojih dveh pesmih o sodobni Ljubljani in rimski Emoni, napisanih za to priložnost, sopostavili vzdušje dveh mest, ki sta vendar eno samo. Med besede se bodo vrivale realne in fiktivne slike mesta; rezani, kolažirani in montirani izseki slikarja in video umetnika Gorazda Krnca. Theremidi Orchestra uporablja elektronske ’naredi sam’ (DIY) naprave, s katerimi proizvaja brneče, škripajoče in šumeče glasove. Atonalni performans bo razstavil besede na zvoke, ki bodo sestavili nove pomene in vrnili poeziji eksperiment.

Zvok: Theremidi Orchestra
Pesniki: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec
Vizualni umetnik: Gorazd Krnc
Produkcija: Zavod Gulag
Koprodukcija: Društvo ŠKUC
Projekt podpirata Mestna občina Ljubljana – Emona 2000 in Ministrstvo za kulturo RS.

/////

The performance creates lucid visual landscapes together with the atonal sounds that build the subtle construction and promise plenty of enjoyment for sensitive hearing. Poets compose their thoughts about the town in which they live and the one from the Roman past, evoked by the vivid imagination. Sound whirl of urban impressions, produced, played, spoken and projected, will be created specially for this occasion. Among the words impose the real and fictitious urban images: cut, collaged and edited segments. Theremidi Orchestra uses electronic DIY instruments, which produce buzzing, squealing and humming sounds. The performance deconstructs words into sounds that constitute new meanings and bring up the poetic experiment.

Sound: Theremidi Orchestra
Poets: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec
Visual artist / VJing: Gorazd Krnc
Production: Institute for Arts Gulag
Coproduction: ŠKUC
Project is supported by Municipality Ljubljana – Emona 2000 and Ministry of culture of the Republic of Slovenia

Arjan Pregl in Peter Semolič: RAZGLAS / PROCLAMATION / MANIFESTE
Gorazd Krnc in Kristina Hočevar: VZEMI MOJE IME IZ BESEDILA / REMOVE MY NAME FROM THE TEXT / ENLÈVE MON NOM DU TEXTE
Zoran Srdić Janežič in Jana Putrle Srdić: RIBA / FISH / POISSON

pomanj-2

BROWSE INSIDE THE BOOKS
Knjiga umetnika je hibridna mešanica med grafično mapo in pesniško knjigo. Združuje tri vizualne umetnike, ki so v sodelovanju s tremi pesniki ustvarili inovativno obliko umetniškega dela. Nastala je poslastica za bibliofile, namenjena ljubiteljem grafik, navdušencem nad odštekanim oblikovanjem knjig, fenom umetnikov, pesnic in pesnika, vsem, ki ne govorijo slovenščine ter vsem, ki jih prebrati več kot eno pesem naenkrat utruja. Tri knjige božajo oči in prste.
Naklada grafičnih knjig je 20 izvodov na posamezno, torej gre za rariteto. Da bi jih naredili bolj dostopne, smo se odločili, da jih natisnemo tudi v digitalnem printu – za 2 evra.
Cena knjige z originalnimi grafikami in posebnim oblikovanjem (format A5): 40 eu + poštnina. / The price of a book with original graphics and special design (A5): 40 eu + postage
Naročila na / Write to: info@gulag.si Knjige je mogoče prevzeti tudi osebno v prostorih Zavoda Gulag.

Knjige so nastale s podporo Mestne občine Ljubljana in v koprodukciji z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom. Zahvaljujemo se pesniku in pesnicama, ki so nam podarili svoje pesmi.

Nadaljujemo s spodbujanjem diskurza in refleksije sodobne vizualne umetnosti, tako kritiške kot dialoga med umetniki in publiko. Čajanke se ne želijo ukvarjati z umetniško infrastrukturo, pač pa s formami in vsebinami v sodobni umetnosti. Tako občasno pretresajo tudi na videz znane pojme kot so performans, javna intervencija, umetniški dogodek (happening) ali situacija.

web

Zakaj se konkretni umetnik/ca odloči za časovno omejen in minljiv performativni izraz, ki je težko ulovljiva in nepredvidljiva umetniška oblika? Zakaj kurator pritegne in omogoči to situacijo, kdaj v galerijo in kdaj v javni prostor? Je galerija oz. zaprt prostor vmesna faza med teatrom in ulico? Do kakšne mere je situacija režirana, vnaprej predvidena, igrana in koliko interakcije z občinstvom dopušča? Gre za vzbujanje užitka, voajerstva, neugodja ali vsega po malem? Je posnetek performansa arhivski dokument ali umetniški video? Kakšna so spoznanja s konkretnih performansov in na kakšni ravni je performans v primerjavi s tujino? Kaj porečejo umetniki in kuratorji na pogost očitek gledalcev, da želijo s svojimi temami predvsem šokirati?
O vsem tem in vprašanjih publike se bodo pogovarjali Samira Kentrić, ena iz dvojice umetnic skupine Eclipse, ki je izvedla številne performanse z odmevnimi in izzivalnimi vsebinami na temo ljubezni in erotike, pogosto v povezavi z aktualnimi problemi slovenske družbe oz. dodeljenimi družbenimi vlogami; Jurij Krpan, umetniški vodja Kapelice, galerije za raziskovalno umetnost, ki ima bogato zgodovino in izkušnje s področja domačega in mednarodnega performansa; ter Zoran Srdić Janežič, ki ga zanimajo predvsem skupinski umetniški dogodki v javnih prostorih. Pogovor bo vodila umetnica in novinarka Aleksandra Saška Gruden.

Informacije:

15. april 2014 ob 20. uri v Kino Šiška – Kiosk (pritličje), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
Gosti: Samira Kentrić, Jurij Krpan, Zoran Srdi Janežič
Moderatorka: Aleksandra Saška Gruden
Produkcija: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag
Koprodukcija: Kino Šiška, Galerija Alkatraz

Projekt Empire strikes back & forward je zamišljen kot ponavljajoč se, večletni razstavni opus, v katerem bodo vzpostavili dialog vizualni umetniki z ožjega in širšega območja Evrope. Zanimajo jih zgodovinske, kulturne, eksistencialne ter politično aktualne teme v okolju, ki nas hkrati združuje in deli. V prvi samostojni, zaokroženi razstavi letos je umetniški razmislek namenjen refleksiji vojn na področju Slovenije: spričo stoletnice 1. svetovne vojne, petdesetletnice 2. svetovne vojne ter rimskih vojn v času Emone. Gorazd Krnc in Zoran Srdić Janežić sta uporabila zgodovinsko temo za razmislek o nasilju in njegovi posledici: Razčlovečenju.

web-koncna-1

Vprašanje obiskovalcev na otvoritvi se je najbolj pogosto glasilo: ‘Zakaj je med lutkami, ki jih gledalec lahko prebiča in nosijo oznake: HOMO, IZBRISANI, POLITIK, ČEFUR, LJUBLJANČAN, BREZPOSELEN itd. – tudi OTROK? Očitno nam je bolj razumljivo, če se nasilje izvaja nad politično izpostavljenimi skupinami kot so izbrisani ali homoseksualci, kot pa nad otroci. Ravno tem opredelitvam, ki že spadajo v domeno politične (ne)korektnosti pa se umetnik upira in s premikanjem tarče nasilja namiguje, da lahko kdorkoli (izmed nas) postane njegova žrtev.
Kipi iz blaga so na prvi pogled nenevarni, igrivi in humorni, vendar ni bojno polje z mrtvimi vojaki, odrezanimi deli teles, črevesjem in razmetanim orožjem prav nič blaga slika. Skrajno nasilje vseh vojn Zoran Srdić Janežič navidezno lahkotno združuje s ‘civilnim’, družbenim in domačim nasiljem. Vsem je skupno razčlovečenje. Takšna je tudi Emona na kovinskih slikah Gorazda Krnca: očarljive in namišljene podobe starega mesta z razglednic so na hladnem nosilcu izpraznjene ljudi oz. se ti pojavijo zgolj kot madež, kapljajoča forma, neresnični. Ostajajo zidovi, arhitektura, vsakdanji predmeti prebivalcev Emone. In naš odsev – odsev sedanjih prebivalcev v kovini, slike nam vračajo pogled in podobo, trgajo se, luknjajo in kapljajo ter nas s tem sublimno napeljujejo na spoznanje o prirejeni sliki zgodovine kot konstrukcije.
Povezave do visokoresolucijskih fotografij: Bojno polje Dva vojščaka Obraz Uho Ženska v modrem Stopnišče Klop Grad Glavi Otrok

Informacije:

Otvoritev: 2. junij 2014 ob 20. uri (do 22. junija), Zgodovinski atrij, Mestna hiša v Ljubljani
Vodstvo umetnikov po razstavi: 21. junij ob 20. uri (Poletna muzejska noč)
Produkcija: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag, Mestna občina Ljubljana

*****

Opening: at 8 pm on 2 June (until 22 June 2014), Historical Atrium, Ljubljana Town Hall
Guided tour by the artists: at 8 pm on 21 June (Museum Summer Night)
The artivistic comment on the society of Ljubljana, reaching back to ancient Emona, is conceived by the painter and video artist Gorazd Krnc in collaboration with the sculptor and intermedia artist Zoran Srdić Janežič. Both of them embrace the media and convincingly master the form. Despite the classic formats of painting and sculpture, they still manage to transform and surprise with their humour. The paintings on steel look ‘heavy’, while the sewn fabric figures give the impression of ‘light’ and playful matter. They both dynamise the viewer’s relationship towards these unusual vehicles of artistic ideas. The artists reflect seemingly minor situations of the fleeting, absurd and common to comment on what should be deeper values of our civilisation.
Production: Institute for Arts Gulag, City of Ljubljana

Gulag nadaljuje s Čajankami za sodobno umetnost z namenom spodbujanja diskurza in refleksije sodobne vizualne umetnosti, tako kritiške kot dialoga med umetniki in publiko. Tokrat bo Čajanka prvič potekala v Kinu Šiška, njeni gostji pa bosta kiparka Rene Rusjan in igralka ter režiserka Neda Rusjan Bric.

Rene Rusjan 2web

Akademska kiparka Rene Rusjan je začela delovati v poznih osemdesetih letih dvajsetega stoletja. V svojem delu je prešla pot od začetnega ustvarjanja v skulpturah velikih formatov do intermedijskega delovanja. Njenih 25 let delovanja je sedaj na ogled v Mestni galeriji Ljubljana: gre za najobsežnejši in najbolj kompleksen prikaz ustvarjanja in razmišljanja Rene Rusjan do sedaj.
»Sem vizualna umetnica s koreninami v kiparstvu. Moje delo je vedno sredstvo komunikacije v širšem smislu. Svoj medij, pristop in metode izbiram glede na kontekst in situacijo, naj bo to instalacija, javni družbeni projekt, participativna akcija, video ali interaktivno digitalno delo, e-mail dopisovanje, članek, zvočna umetnost … V zvezi z umetnostjo me predvsem zanima vprašanje, kakšna je vloga umetnosti v naših življenjih in življenju sodobne družbe.«
Neda Rusjan Bric je kot igralka zaposlena v Slovenskem mladinskem gledališču, zadnjih 10 let pa se ukvarja tudi s pisanjem in režijo. V gledališču, na filmu in v videih kot igralka sodeluje z različnimi režiserji, s predstavami pa je gostovala v več kot tridesetih državah sveta. Je avtorica in režiserka več gledaliških predstav, slavnostnih dogodkov in državnih proslav, od leta 2005 poučuje scenaristiko na Visoki šoli za umetnost, Univerza v Novi Gorici. Piše dramske tekste, scenarije in knjige za otroke. Njena pomembnejša avtorska dela so predvsem takoimenovana »Primorska trilogija«, ki jo sestavljajo tri predstave s primorsko tematiko. V svojih predstavah uporablja film in video, bodisi kot nosilec zgodb ali kot scenografijo. Za svoje delo je prejela več nagrad: nagrada ZDUS, Satir Ptuj, Tantadruj, Bevkova nagrada.
O njunih poetikah in avtorskih pristopih se bo pogovarjala Aleksandra Saška Gruden.

Informacije:

6. april 2014 ob 20. uri v Kino Šiška – Kiosk (pritličje), Trg prekomorskih brigad 3, Ljubljana
Gostji: Rene Rusjan, Neda Bric Rusjan
Produkcija: Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag
Koprodukcija: Kino Šiška, Galerija Alkatraz

Cikel literarnih večerov Pesniški kabaret / KUD France Prešeren

Rdeca_sled_poezije.2

»Sous les pavés, la plage« (»Pod pločniki – plaža« Pariz, 1968)
Revolucija, strast in pomladna budnost.
Nastopata pesnici: Alja Adam, Jana Putrle Srdić
Gost: Tone Škrjanec
Vizualna podoba: Andrej Kamnik, Zoran Srdić Janežič
S sodelovanjem: Društvo ŠKUC in Zavod za sodobne umetnosti in kulture Gulag

Informacije

29. marca 2014 ob 20. uri v Gledališču ŠKUC, Stari trg 21, Ljubljana