Zoran Srdić Janežič, Otto Urpelainen: CORPORIS ANIMATI: performans in razstava_9.-15. 11. 2015

Home
HAPPENING
Zoran Srdić Janežič, Otto Urpelainen: CORPORIS ANIMATI: performans in razstava_9.-15. 11. 2015

FB_dogodek

Otvoritev razstave v ponedeljek, 9. 11. 2015, ob 18. uri v Galeriji stolpa Škrlovec v Kranju

(odprto do 15. 11. 2015)
Corporis Animati razvija umetnost na področju animatronike: konstrukcije in upravljanja robotov, ki simulirajo človeške in živalske značilnosti. Prašiča-robota sta Zoran Srdić Janežič in Otto Uperlainen ustvarila kot potencialno živo bitje z omejenim zavedanjem prostora in lastnega telesa ter gibanja v njem. Prašič zaznava fizične meje, znotraj katerih vedno poišče človeške objekte, doprsnih kipe, nad katerimi ob stiku s prašičem zasveti žarnica. Vendar se dogajanje ne ustavi na idejnem polju (»posvetilo se mi je«), gre korak naprej v ideologijo, determiniranost obeh bitij in njuno indoktrinacijo. Zato namizne luči, ki tolčejo po glavah kipov, delujejo agresivno.
Umetnika razmišljata o vodenem, animiranem prašiču, ki ga oživljata, ter ustvarjata hibrid med kiparsko taktilnostjo in programiranim mehanskim objektom.
////
Umetniški projekt Corporis Animati je del širše zgodbe Corpus Indeterminata, ki raziskuje uporabo nekonvencionalnih kiparskih materialov (prašičja maščoba) in sodobnih umetniških medijev v povezavi z novimi tehnologijami. Zoran Srdić Janežič v sodobni kiparski maniri uporablja vlitke živih živalskih in človeških teles, da bolj kot ekspresivno modelirano obliko poudari prisotnost ali odsotnost množičnega telesa. Trodimenzionalno matrico prašičjega telesa preko AR kode prikliče v fizični prostor gledalca in jo sopostavi fizični lutki.
Opus se ukvarja z razmerjem med vrednostjo in vrednoto: človeško telo je vrednota, živalsko pa ima vrednost. Prašič je za človeka lahko žival, hrana ali material za kip; človeško salo je bilo estetsko v umetnosti, odvečno v kozmetični industriji ter simbolno v razkazovanju bogastva. Nova izrazna sredstva omogočajo nove odnose med realnimi, virtualnimi telesi in roboti, hkrati pa s spajanjem človeškega in živalskega v telo hibrida vzpostavljajo nov, neantropocentričen vrednostni sistem.
Več: http://gulag.si/portfolio-type/corporis-animati
Produkcija: Zavod Gulag / Koprodukcija: Layerjeva hiša / Projekt je podprla Mestna občina Kranj.