GIBLJIVI IN GANLJIVI OBJEKTI / MOVING OBJECTS : TAKE A WALK THROUGH THE GARDEN OF EDEN AMONG THE KINETIC ART OBJECTS

Home
HAPPENING
GIBLJIVI IN GANLJIVI OBJEKTI / MOVING OBJECTS : TAKE A WALK THROUGH THE GARDEN OF EDEN AMONG THE KINETIC ART OBJECTS

kaca_web

Gibljivi in ganljivi objekti je razstava odzivnih instalacij Sanele Jahić, Boruta Savskega in Zorana Srdića Janežiča, ki mehanske objekte obravnavajo kot medij za izražanje emocionalnega jezika. Savski razstavlja tri kibernetične mehanizme iz serije Prenapete strukture: Drevo življenja (2010), Rože zla (2013) in Kača (2014), ki delujejo kot živi organizmi, ker mehanizmi zelo nepredvidljivo sprožajo torzijsko zvite trakaste elemente. Napajajo se z motivi iz bibličnega kulturnega konteksta, ki med seboj vzpostavljajo alegorično situacijo v rajskem vrtu. Odzivajo se na spremembe zvoka in gibanja v prostoru in delujejo kot metafora za razmerja v družbi. Jahić postavi sunkovito instalacijo za dematerializacijo slike Skener (2005-2008, 2014), ki ob pritisku na sprožilec povzroči zdrs horizontalne premice z LED diodami po vertikalni osi. V hipu se »naslika« hologramska podoba v prostoru in času, ki jo določa programska koda v razmerju med hitrostjo gibanja in lokacijo LED diode na fotografski matrici. Srdić Janežič nadaljuje raziskovanje razmerja med vrednostjo in vrednoto ter realnim in virtualnim prostorom. Gibljivi mehanični objekt Corpus animata AR (2014) izhaja iz serije Corpus Indeterminata 3D, s skenirano glavo umetnika in telesom prašiča. Čeprav ima lutka / telo / kip / organizem lastno življenje, ki mu ga je umetnik z mehanizmom dobesedno in simbolno vgradil v telo, je gibanje lutke determinirano z okoljskimi spremembami in upravljanjem notranjega mehanizma.
/////
Moving objects is an exhibition of responsive installations created by Sanela Jahić, Borut Savski and Zoran Srdić Janežič, in which artists treat mechanical objects as a medium used to express emotions. Savski placed on show three cybernetic mechanisms from the Strained Structures series: The Tree of Life (2010), The Flowers of Evil (2013) and Snake (2014). As the mechanisms unpredictably twist their torsional elements they all appear to function as living mechanisms. They are fuelled by motives from the biblical cultural context and between them they create an allegorical situation in the Garden of Eden. They respond to the sounds and movements in the surroundings and function as a metaphor for the relations within society. Jahić is presenting Scanner (2005-2008, 2014), a jerky installation for dematerialising images, in which the push of a button makes the horizontal line with LED diodes slip along the vertical axis. A holographic image is instantaneously ‘painted’. The image is defined by the software and the relation between the speed of movement and the location of the LED diode on the photographic matrix. Srdić Janežič continues to research the relations between value and the value system, and between the real and virtual space. The moving mechanical object Corpus animata AR (2014), which occupies the floor in the gallery emerged from the series Corpus Indeterminata 3D, which consisted of a scanned head of the artist and the body of a pig. Even though the puppet / body / statue / organism has its own life, the movements of the body are determined by the environmental changes and its inner mechanism.

Genre: group exhibition
Where: at the Festivala Carniola / Galerija Stolpa Šklovec, Tomšičeva 32, Kranj
When: 23 August 2014 at 8 pm / Guided tour by the artists on 27 August 2014 at 4 pm
Who: Sanela Jahić, Borut Savski, Zoran Srdić Janežič
Curator and text: Ida Hiršenfelder