SOUND, POETRY & VISUAL PERFORMANCE: V zvokih mesta je drama: Emona kliče, javi se Ljubljana / There is drama in the urban sounds: Emona calling, where are you Ljubljana?

Home
HAPPENING
SOUND, POETRY & VISUAL PERFORMANCE: V zvokih mesta je drama: Emona kliče, javi se Ljubljana / There is drama in the urban sounds: Emona calling, where are you Ljubljana?

Theremidi_Orchestralandscape_blog

Performans ustvarja lucidne vizualne pokrajine ob atonalnih zvokih, ki sestavljajo subtilno konstrukcijo in nudijo obilico užitka občutljivim ušesom. Pesniki vkomponirano dodajajo svoja razmišljanja o mestu, v katerem živijo in tistem iz preteklosti, ki ga je preko rimskih zgodb mogoče sestaviti z bujno domišljijo. Glasovni vrtinec urbanih podob, ki ga bo v živo ozvočil, povedal in projeciral umetniški hibrid, je sestavljen posebej za to priložnost. Pesniki Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič in Tone Škrjanec bodo vsak v svojih dveh pesmih o sodobni Ljubljani in rimski Emoni, napisanih za to priložnost, sopostavili vzdušje dveh mest, ki sta vendar eno samo. Med besede se bodo vrivale realne in fiktivne slike mesta; rezani, kolažirani in montirani izseki slikarja in video umetnika Gorazda Krnca. Theremidi Orchestra uporablja elektronske ’naredi sam’ (DIY) naprave, s katerimi proizvaja brneče, škripajoče in šumeče glasove. Atonalni performans bo razstavil besede na zvoke, ki bodo sestavili nove pomene in vrnili poeziji eksperiment.

Zvok: Theremidi Orchestra
Pesniki: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec
Vizualni umetnik: Gorazd Krnc
Produkcija: Zavod Gulag
Koprodukcija: Društvo ŠKUC
Projekt podpirata Mestna občina Ljubljana – Emona 2000 in Ministrstvo za kulturo RS.

/////

The performance creates lucid visual landscapes together with the atonal sounds that build the subtle construction and promise plenty of enjoyment for sensitive hearing. Poets compose their thoughts about the town in which they live and the one from the Roman past, evoked by the vivid imagination. Sound whirl of urban impressions, produced, played, spoken and projected, will be created specially for this occasion. Among the words impose the real and fictitious urban images: cut, collaged and edited segments. Theremidi Orchestra uses electronic DIY instruments, which produce buzzing, squealing and humming sounds. The performance deconstructs words into sounds that constitute new meanings and bring up the poetic experiment.

Sound: Theremidi Orchestra
Poets: Mitja Drab, Jana Putrle Srdić, Peter Semolič, Tone Škrjanec
Visual artist / VJing: Gorazd Krnc
Production: Institute for Arts Gulag
Coproduction: ŠKUC
Project is supported by Municipality Ljubljana – Emona 2000 and Ministry of culture of the Republic of Slovenia